Είσοδος για Φοιτητές: Κανονική - Ασφαλής
Είσοδος για Καθηγητές: Κανονική - Ασφαλής
Πρόσβαση μέσω ασφαλούς σύνδεσης https:
  • Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την ασφαλή σύνδεση θα πρέπει προηγουμένως να έχετε εμπιστευτεί την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA) εγκαθιστώντας το πιστοποιητικό της στον πλοηγό που χρησιμοποιείτε.
  • Για να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης HARICA στον πλοηγό του υπολογιστή σας, επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.harica.gr/trust.php, πατήστε το πλήκτρο "Εγκατάσταση" και ακολουθήστε τις οδηγίες.
    Σε περίπτωση που η αυτόματη εγκατάσταση από το πλήκτρο "Εγκατάσταση" δεν λειτουργεί στον πλοηγό σας, εγκαταστήστε το πιστοποιητικό που βρίσκεται σε αυτό το σύνδεσμο, σύμφωνα με τις οδηγίες του πλοηγού σας.
  • Ελέγξτε αν έχετε ήδη εμπιστευθεί την Αρχή Πιστοποίησης της HARICA από τη σελίδα http://www.harica.gr/trust_m_check.php
Οδηγίες χρήσης: Σημείωση για τους φοιτητές:
  • Ορισμένοι φοιτητές αποτυγχάνουν στην ενεργοποίηση του λογαριασμού τους και παίρνουν το μήνυμα "Η ημερομηνία γέννησης δεν είναι καταχωρημένη στο σύστημα". Αυτό οφείλεται στο ότι η γραμματεία τους έχει καταχωρημένο μόνο το έτος γέννησής τους και όχι την πλήρη ημερομηνία. Σ' αυτή την περίπτωση να ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ για καταχώρηση της πλήρους ημερομηνίας γέννησης στη προσωπική σας καρτέλα.
  • Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, θα πρέπει και πάλι να απευθύνεστε στη γραμματεία σας για την απόκτησή τους.
Σημείωση για τους καθηγητές:
  • Για την απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης θα πρέπει απαραιτήτως να απευθυνθείτε στη γραμματεία του τμήματός σας.
  • Όσοι αντιμετωπίζετε δυσκολίες στο πέρασμα βαθμολογιών διαβάστε τις ανανεωμένες οδηγίες χρήσης όπου περιγράφεται η αντιμετώπιση δύο σημαντικών προβλημάτων κατά την εισαγωγή της βαθμολογίας.